Hey..hey..hey..hey..
Hey..hey.. Hey..hey..

Up ki holi, up ki holi
Khele dabangon ki toli
Arre up ki holi, up ki holi
Khele dabangon ki toli
Arre up ki holi, up ki holi
Khele dabangon ki toli

 

Khele dabangon ki toli bhaiya
Khele dabangon ki toli
Khele dabangon ki toli re bhaiya
Khele dabangon ki toli
Up ki holi, up ki holi
Khele dabangon ki toli

 

Laathi chale, chale keechad kahin pe
Duniya ke saare leechad yahin pe
Laathi chale, chale keechad kahin pe
Duniya ke saare leechad yahin pe
Pal bhar mein jaan jaaye
Hoye..hoye..
Pal bhar mein jaan jaaye
Hoye..hoye..
Arre pal bhar mein chal jaaye
Goli re goli
Khele dabangon ki toli

 

Arre pal bhar mein chal jaaye
Goli re goli
Khele dabangon ki toli

Sar chhadh ke bole hai bhaang munakka
Koi hanse koi hai hakka bakka
Arre sar chhadh ke bole hai bhaang munakka
Koi hanse koi hai hakka bakka
Bole minister ki, bole minister ki
Bole minister ki boli re boli
Khele dabangon ki toli
Arre bole minister ki boli re boli
Khele dabangon ki toli
Up ki holi, up ki holi
Khele dabangon ki toli

 

Khele dabangon ki toli bhaiya
Khele dabangon ki toli
Khele dabangon ki toli re bhaiya
Khele dabangon ki toli
Up ki holi, up ki holi
Khele dabangon ki toli

 

Up ki holi, up ki holi
Khele dabangon ki toli
Up ki holi, up ki holi
Khele dabangon ki toli