Har daant teri fikar thi
Har mere zikar ki thi
Har daant teri fikar thi
Har mere zikar ki thi
Mujhe bojh lagti thi tu
Maito thi tera tera jahan
O maa kyun main
Tujhko samajh paai na
 
Meri maa kyun main
Tujhko samajh paai na
Meri maa
Ab jaana maa tujhko
Bhukh kyun lagti thi
Apne hisse ki do roti
Meri palt mein rakhti thi
Kyun kabhi tujhe koi
 
Mehngi sadi bhaai na
O maa kyun main
Tujhko samajh paai na
Meri maa kyun main
Tujhko samajh paai na
Meri maa
O maa kyun main
Tujhko samajh paai na
Meri maa kyun main
Tujhko samajh paai na
Meri maa meri maa
Meri maa meri maa