One, two, three, four
Hai khafa this is four you
Koi kaam aisa kar du
Papa khus ho jaye, khus ho jaye
Koi kaam aisa kar du
 
Papa khus ho jaye, khus ho jaye
Mere liye jo dekhe sapne, wo pure ho jaye
Koi kaam aisa kar du
Papa khus ho jaye,
Koi kaam aisa kar du
Papa khus ho jaye
Jo dekhe sapne, wo pure ho jaye
Mere papa mere hero, meri manjil hai wo
Mere dhum se unka dhum, mere hasil hai wo
Nakse kadam pe unke hi ye kadam jaye
 
You are mr best daddy daddy daddy, ho daddy daddy
You are mr best daddy daddy daddy, ho daddy daddy
You are mr best daddy daddy daddy, ho daddy daddy
You are mr best daddy daddy daddy, ho daddy daddy
 
Mummy hoti agar to papa ko chumati
Puri meri kami thi, papa ko bolti
Ye hi dua papa ka dil kabi na dukhe ge
Koi kaam aisa kar du
Papa khus ho jaye, khus ho jaye
Koi kaam aisa kar du
Papa khus ho jaye
Mere liye jo dekhe sapne, wo pure ho jaye
 
You are mr best daddy daddy daddy, ho daddy daddy
You are mr best daddy daddy daddy, ho daddy daddy
You are mr best daddy daddy daddy, ho daddy daddy
You are mr best daddy daddy daddy, ho daddy daddy
You are mr best daddy daddy daddy, ho daddy daddy