Just one feel you,just one feel you
Just one feel you, just one feel you
Aaj ye bewajah, dil nasi dil karar hose hai na pata
Aaj ye bewajah, dil nasi dil karar hose hai na pataa
Jisme ki pyas hai, kya karu ye bata
 
Just one feel you feel you
Hum hi hum hai yaha, pyar lo aur pyar do
Sharmo haya chhod do, aaj to chhod do
Just one feel you, just one feel you
Just one feel you, just one feel you
Yahi hai tan ki hakikat, pyas hi pyas hai
Ye tan aod lo sab hade tod do
 
Just one feel you,just one feel you
Just one feel you,just one feel you
Just one feel you,just one feel you
Aaj ye bewajah, dil nasi dil karar hose hai na pata
Aaj ye bewajah, dil nasi dil karar hose hai na pata
Jisme ki pyas hai, kya karu ye bata
Just one feel you feel you
Just one feel you feel you