Har sans hai koi saja, palke jhapakna hai khata
Har sans hai koi saja, palke jhapakna hai khata
 
Lagta hai jse ki meri ab jism jaan se hai juda
Tere bina chain o sukun, tere bina chain o sukun
Ek pal khi aye kabhi
 
Mumkin nhi mumkin nhi, mumkin nhi,mumkin nhi
Tere bagair zindagi mumkin nhi
Tere bagair zindagi mumkin nhi
Mumkin nhi