Tajmahal sale ko likha,eiffel tawar sali ko
Whitehouse or indiagate baksh diya gharwali ko
Hay, tajmahal sale ko likha,eiffel tawar sali ko
Whitehouse or indiagate, baksh diya gharwali ko
Tajmahal sale ko likha,eiffel tawar sali ko
Whitehouse or indiagate baksh diya gharwali ko
Mujhse milne obama har roj chala ata hai
Mujhse milne obama har roj chala ata hai
 
Oye kya bat karta hai
Hay bolne mein kya jata hai , bolne mein kya jata hai
Bolne mein kya jata hai , bolne mein kya jata hai
Bolne mein kya jata hai , bolne mein kya jata hai
Hu bollywood ke sabhi minister mere ghar hi dinner karte hai
Kapde mere do din me dhulkar paris se ate hai
 
Hu bollywood ke sabhi minister mere ghar hi dinner karte hai
Kapde mere do din me dhulkar paris se ate hai
Mere ghar chanda lene prime minister ata hai
Mere ghar chanda lene prime minister ata hai
Kya mama
Hay bolne mein kya jata hai , bolne mein kya jata hai
Bolne mein kya jata hai , bolne mein kya jata hai
Bolne mein kya jata hai , bolne mein kya jata hai
 
Ha dariya or talab h kya nadiya batne nikle hai
Lamho ki okat nahi, sadiya batne nikle hai
Dariya or talab hai kya nadiya batne nikle hai
Lamho ki okat nahi, sadiya batne nikle hai
Mera body dekh ke salman bhi sharmata hai
Mera body dekh ke salman bhi sharmata hai
Kuch jyada hi ho gya
 
Hay bolne mein kya jata hai , bolne mein kya jata hai
Bolne mein kya jata hai , bolne mein kya jata hai
Bolne mein kya jata hai , bolne mein kya jata hai
Tajmahal sale ko likha,eiffel tawar sali ko
Whitehouse or indiagate baksh diya gharwali ko
Tajmahal sale ko likha,eiffel tawar sali ko
Whitehouse or indiagate, baksh diya gharwali ko
Mujhse milne obama har roj chala ata hai
Inse milne obama har roj chala ata hai
Are bas bhi kr
 
Bolne mein kya jata hai , bolne mein kya jata hai
Bolne mein kya jata hai , bolne mein kya jata hai
Bolne mein kya jata hai , bolne mein kya jata hai
Bolne mein kya jata hai , bolne mein kya jata hai
Bolne mein kya jata hai , bolne mein kya jata hai
Bolne mein kya jata hai , bolne mein kya jata hai