Raghupati raghav raja ram
Patit pawan sita ram
Sita ram jai sita ram
Bhaj pyare tu sita ram
Ishwar allah tero naam
Sabko sanmati de bhagwan
Raghupati raghav raja ram
 
Patti pawan sita ram
Ishwar allah tero naam
Sabko sanmati de bhagwan
Ye insan ke dushman kaun si mitti ke pale the
Ye aakhir kaun si tahsib ke katil jeyale the
Ye jo shaitan aadamkhor the wahsi darinde the
Ye ek insan ki surat mein aakhir kisne dale he
 
Dhue ke lasho ke majar sochte honge
Paresha kastiya hongi samundar sochte honge
Koyi soche na soche in sawalo ke jawabo ko
Abhi tak taaj par baithe kabutar sochte honge
Abhi tak taaj par baithe kabutar sochte honge
Ishwar allah tero naam
 
Sabko sanmati de bhagwan
Ishwar allah tero naam
Sabko sanmati de bhagwan
Raghupati raghav raja raam
Patit pawan sita raam
Raghpati raghav raja raam
Patit pawan sita ram
Ishwar allah tero naam