Khauf hai khunab hai
Lage hai pati ye dunia
Khauf hai khunab hai
Lage hai pati ye dunia
Haiwan hai shaitan hai
 
Ronde khun se ye dunia
Khunkhar aatanki aaye maut leke atanki
Dhay dhay goli barsaye jami ye to sakht banaye
Khunkhar aatanki aaye maut leke atanki
Dhay dhay goli barsaye jami ye to sakht banaye
Aankho me har ashk hai
 
Katil tu ab baksh de
Sakht har jan jan hai
Maut tera anzam hai
Hairan har saksh hai
Kya yahi tera arsh hai
Sakht har jan jan hai
Maut tera anzam hai
 
Khunkhar aatanki aaye maut leke atanki
Dhay dhay goli barsaye jami ye to sakht banaye
Khunkhar aatanki aaye maut leke atanki
Dhay dhay goli barsaye jami ye to sakht banaye
Aatanki aaye aatanki aaye aatanki aaye
Khunkhar aatanki
 
Aaye maut leke atanki
Dhay dhay goli barsaye
Zamee ye to sakht banaye
Khunkhar aatanki
Aaye maut leke atanki
Dhay dhay goli barsaye
Zamee ye to sakht banaye