Lapak jhapak lapak jhapak
Lapak jhapak lapak jhapak ho
Lapak jhapak lapak jhapak
Lapak jhapak lapak jhapak ho
Hunky-dory ey dil ki story
Hamse hai nahi hai aoron se
 
Hai everyday ki hai today ki
Lena dena kya tomorrow se
Ghumo ke hath mein
Hai tez ustra
Kareinge mushkilon se
Hum parhez kis tarah
Hamari aour hi
Hawa ko mod ke
Jiyenge jamke jeena
Chahe jis tarah
 
O yaara
Lapak jhapak lapak jhapak
Lapak jhapak lapak jhapak ho
Hey lapak jhapak lapak jhapak
Lapak jhapak lapak jhapak ho
Muthiyon ki garmiyon ko
Hum apni degreean banayege
 
Aadhe tehde rules hain jo
Wo saare tod ke dikhayenge
Humein bacha na samjhe koi
Humein kacha na samjhe koi
Chahe whatever chahe whaterver
Back off people
Roko na toko koi
Lecture na thopo koi
Chahe whatever chahe whaterver
Humko na pakao iss tarah
O yaara
 
Lapak jhapak lapak jhapak
Lapak jhapak lapak jhapak ho
Lapak jhapak lapak jhapak
Lapak jhapak lapak jhapak ho
Ho lapak ho lapak ho lapak
Jhapak jhapak..
Hey lapak jhapak lapak jhapak
Lapak jhapak lapak jhapak ho