Sacchidhan chintamani jai jai omkara

Vishnu maheshwar jai Vishwa dhara

Vidhya vidhya ramana sachit sukh sara

Swaanandesha bhagwann de charni thara

Jai dev, jai dev, Jai dev

 

Jaani, Janardhan ya John

Super sitaara ya don

Sukh karta dukh harta

Raashan paani bharta

Mumbai ka King, bolo kaun?

Gannu Rocks!

 

Jai dev, Jai dev, Jai mangal murti

Tav darshan maatre ho bhaktesitpurti

Jai dev, Jai dev, Jai dev

 

Nirbal ko shakti

Mirmam ko bhakti

Deta hai daata tu

Har mann ko mukti

Chattan chaahe ho

Ho chaahe cheenti charnon mein

 

Tere ye disco hai karti

 Chanda, chakora ya chor

Chhora gallo ka ya mor

Sukh karta, dukh harta

Raashan paani bharta

Mumbai ka King, bolo kaun?

Gannu Rocks!

 

Jai dev, Jai dev, Jai mangal murti

Tav darshan maatre ho bhaktesitpurti

Jai dev, Jai dev, Jai dev