Taare.. Jo babuna
Taari thi.. Baguniyan
Bagunaa ke hathe na
Charhti.. Baguniyan
O womaniya
Ho ho womaniya
O womaniya
Ho ho womaniya
O womaniya
Ho ho womaniya
O womaniya
Aa ha womaniya
O womaniya
Aa ha womaniya
 
Maange jo baguna..,prem nishaniyan
Maange jo baguna..,prem nishaniyan
Maange jo baguna..,prem nishaniyan
Maange jo baguna..,prem nishaniyan
Bole jo thohdi, katti ho kanya
Bole jo thohdi, katti ho kanya
Haan, bole jo thohdi, katti ho kanya
 
Bole jo thohdi, katti ho kanya
Badle rupaiya ke de na chavaniyaa… haye
Badle rupaiya ke de na chavaniyaa
Badle rupaiya ke de na chavaniyaa
Saiyyan ji jhaptte, to ho nahi raniya
Oh.. Ho ho ho ho aa ha aa ha
Oh.. Ho ho ho ho aa ha aa ha
La la la ha aa ha aa ah aha aa
 
Ho womaniya
Aa ha womaniya
Ho womaniya
Aa ha womaniya
Reh reh ke maange, choli battaniya haan
Reh reh ke maange, choli battaniya
Ye ji mein lukaye
Lo ji lotanniya
Ji mein lukaye
Lo ji lotaniya
Chaahe mujha sa jab haath sikanniyaa
Haaaye
Chaahe mujho sa jab haath sikaniya
Chaahe mujho sa jab haath sikaniya
Kandha mein dena ji dant bukaniya
 
Oh..Ho ho ho ho aa ha aa ha
Oh..Ho ho ho ho aa ha aa ha
Oh..Ho ho ho ho aa ha aa ha
La la la la la
Ho womaniya
Aa ha womaniya
Hey womaniya
Oho womaniya
Yi hai womaniya
Yi hai womaniya
Ho womaniya
Aa ha womaniya
 
Bolega baguna..,chal raiho patna
Bolega baguna..,chal raiho patna
Bolega baguna..,chal raiho patna
Bolega baguna..,chal raiho patna
 
He patna bahane wo, jayega satna
Patna bahaane wo, jayega satna
Patna bahaane wo, satna, satna Jayega satna
Teh ho na pao na ka ticket kataaniya kataniya kataniyaa
Teh ho na, bahuna ko, ticket kataniya
Teh ho na, bahuna ko, ticket kataniya
Ho patna na jaana chaahe, jana siwaniya
 
Oh… ho oh ho oh ho
Aa ha aa ha aa ha
Ho… la la la la
La la la la
Ho womaniya
Aa ha womaniya
Yehe womaniya
Oh womaniya
Oyi womaniya
Aa ha womaniya