Registaan mein pyaau khula hai
Ghumna pyasa karna sharam
Registaan mein pyaau khula hai
Ghumna pyasa karna sharam
Are chaandani raat mein dhoop khili hai
 
Shekle dhoop yeh naram naram
Mera pyaar hai bijali jaisa
Cold hottey cold deta current
Cold hottey cold deta current
Oh mere ho mere
Ho mere sine mein thandar bhara hai
Mere aage hain sab chaaye paani kam
Mere aage hain sab chaaye paani kam
 
Mera pyaar hai maggi jaisa
Instant milega garam garam
Mera pyaar hai bijali jaisa
Cold hottey cold deta current
Cold hottey cold deta current
Current current current current