Bawri pooch..bawri pooch
Bawri-bawri-bawri-bawri
Bawri pooch pool party aisi hove hai
Pariyan swimming pool mein nahave khele hai
Bawri pooch pool party aisi hove hai
Pariyan swimming pool mein nahave khele hai
 
Oh daaru sutta music loud
Life pe hua bai mainne proud
Daaru sutta music loud
Life pe hua bai mainne proud
Oh bikni se bandhi hai meri happiness ki key
Ji haan ji ho maine daaru hai pee
Aur tension ki hai maine aaj le li
 
Ji haan ji ho maine daaru hai pee
Aur tension ki hai maine aaj le li
Bawri pooch-bawri pooch-bawri pooch
Bawri-bawri-bawri-bawri
Bawri pooch-bawri pooch-bawri pooch
Bawri-bawri-bawri-bawri
Hoye.. Hoye..hoye..hoye