Na dharam se na jaat se
Na dharam se na jaat se
Na desh zihad se
Jung hai meri aatankwad se
Jung hai humri aatankwad se
Jung hai meri aatankwad se
Jung hai humari aatankwad se
 
Jis desh mein main rehta hoon
Jis desh ka main khata hoon
Mere desh ki barbadi ka soche
Usse jadh se mita ta hoon
Jis desh mein main rehta hoon
Jis desh ka main khata hoon
Mere desh ki barbadi ka soche
Usse jadh se mita ta hoon
Jung hai meri aatankwad se
Jung hai humari aatankwad se
Jung hai meri aatankwad se
Jung hai humari aatankwad se
 
He parbhu bakti bakash do
Shatru udha du esi shakti bakash do
Tere bande ko pasbash ye dena
Shatru ke mansoobe nasht hon
He parbhu bakti bakash do
Shatru udha du esi shakti bakash do
Tere bande ko pasbash ye dena
Shatru ke mansoobe nasht hon
Jung hai meri aatankwad se
Jung hai humari aatankwad se
Jung hai meri aatankwad se
Jung hai humari aatankwad se
 
Na dharam se na jaat se
Na dharam se na jaat se
Na desh zihad se
Jung hai meri aatankwad se
Jung hai humari aatankwad se
Jung hai meri aatankwad se
Jung hai humari aatankwad se