Ishq e phillum, junoon e phillum
Hai dard fillum, davaa hai phillum
Dua hai phillam
Jumma jumma jahaaz phillum
Hansi khushi ka hai raaz fillum
Hai naaz e hai
 
Zindagi ka ribaab phillum
Hum sabhi aur yaad hai fillam
Jaan phillam mein ho
Rooh fillum main ho
Salaam e phillum
Zindagi ka ribaab phillum
Hum sabhi aur yaad hai fillam
Jaan phillam mein ho
Rooh fillum main ho
Salaam e phillum
Zindagi ka ribaab phillum
Hum sabhi aur yaad hai fillam
Jaan phillam mein ho
Rooh fillum main ho
Salaam e phillum
Zindagi ka ribaab phillum
Hum sabhi aur yaad hai fillam
Jaan phillam mein ho
Rooh fillum main ho
Salaam e phillum
 
Ishq e phillum, junoon e phillum
Hai dard phillum, davaa hai phillum
Dua hai fillum
Jumma jumma jahaaz phillum
Hansi khushi ka hai raaz phillum
Hai naaz e hai
 
Zindagi ka ribaab phillum
Hum sabhi aur yaad hai fillam
Jaan phillam mein ho
Rooh fillum main ho
Salaam e phillum
Zindagi ka ribaab phillum
Hum sabhi aur yaad hai fillam
Jaan phillam mein ho
Rooh fillum main ho
Salaam e phillum
Zindagi ka ribaab phillum
Hum sabhi aur yaad hai fillam
Jaan phillam mein ho
Rooh fillum main ho
Salaam e phillum
Zindagi ka ribaab phillum
Hum sabhi aur yaad hai fillam
Jaan phillam mein ho
Rooh fillum main ho
Salaam e phillum
 
Chaal phillum hai dhaal phillum
Hai fully phillum hai yeh adaa
Baal phillum hai haal fillum
Hai fully fillam hai yeh fizaa
Aankh phillum hai naak phillam hai
Fully phillum hai saans bhi
Shakl phillum hai akal phillum hai
Fully fillum hai aks bhi
Nas mein fillam, rag mein phillum
Poori phillum
Ho ho zakhm phillam aur marham
Only phillum
Jeena kaise jeena, phillum bina bina
Shukra Khuda ka fillum hai na, hai na
Salaam e phillum
 
Ishq e phillum, junoon e phillum
Hai dard phillum, davaa hai fillam
Dua hai phillum
Jumma jumma jahaaz phillum
Hansi khushi ka hai raaz fillum
Hai naaz e hai
Zindagi ka ribaab phillum
Hum sabhi aur yaad hai fillam
Jaan phillam mein ho
Rooh fillum main ho
Salaam e phillum
Zindagi ka ribaab phillum
Hum sabhi aur yaad hai fillam
Jaan phillam mein ho
Rooh fillum main ho
Salaam e phillum
Zindagi ka ribaab phillum
Hum sabhi aur yaad hai fillam
Jaan phillam mein ho
Rooh fillum main ho
Salaam e phillum
Zindagi ka ribaab phillum
Hum sabhi aur yaad hai fillam
Jaan phillam mein ho
Rooh fillum main ho
Salaam e phillum
 
Pyar fillam hai, maar phillum hai
Fully fillum ki hai hawa
Yaar phillam hai, vaar fillam hai
Fully fillum ka hai nasha
School phillum hai, class phillum hai
Fully fillum hai gyan bhi
Khel phillum hai, ball phillum hai
Fully phillum maidan bhi
U hai phillum, blue hai phillum
A hai phillum
Ho ho bhookh hai phillum
Pyas hai phillum, only phillum
Jeena nahi jeena, phillum bina bina
Khuda ka bhi kehna phillum hai na, hai na
Salaam e phillum
 
Ishq e phillum, junoon e phillum
Hai dard phillum, davaa hai phillum
Dua hai phillum
Jumma jumma jahaaz phillum
Hansi khushi ka hai raaz phillum
Hai naaz e hai
 
Zindagi ka ribaab phillum
Hum sabhi aur yaad hai fillam
Jaan phillam mein ho
Rooh fillum main ho
Salaam e phillum
Zindagi ka ribaab phillum
Hum sabhi aur yaad hai fillam
Jaan phillam mein ho
Rooh fillum main ho
Salaam e phillum
Zindagi ka ribaab phillum
Hum sabhi aur yaad hai fillam
Jaan phillam mein ho
Rooh fillum main ho
Salaam e phillum
Zindagi ka ribaab phillum
Hum sabhi aur yaad hai fillam
Jaan phillam mein ho
Rooh fillum main ho
Salaam e phillum