Binte dil misriya mein
Binte dil misriya mein
Binte dil misriya mein
Binte dil misriya mein
 
Pesh hai kullu-shabab
Khidmat-e-aali janaab
Aatish qadah adaaon se
Aatish qadah adaaon se
Jal uthega aapke
Deeda-e-tar ka hijaab
 
Binte dil misriya mein
Binte dil misriya mein
Maykash labon pe aane lagi hai
Pyasi qurbatein
Hairatzada thikane lagi hain
Saari furqatein
 
Maykash labon pe aane lagi hai
Pyasi qurbatein
Hairatzada thikane lagi hain
Saari furqatein
 
Kaarizon pe mere likh zara
Rifwatein chahaton ka sila
Binte dil misriya mein
Binte dil misriya mein
 
Pesh hai kullu-shabab
Khidmat-e-aali janaab
Pesh hai kullu-shabab
Khidmat-e-aali janaab
Aatish qadah adaaon se
Aatish qadah adaaon se
Jal uthega aapke
Deeda-e-tar ka hijaab
Binte dil misriya mein
Binte dil misriya mein