Hoshiyar rehna re nagar main chor aavega
Jaagrat rehna re nagar main chor aavega
Hoshiyar rehna re nagar main chor aavega
Jaagrat rehna re nagar main chor aavega
Ho chor avega re ik din
Ho chor avega re ik din kaal aavega
Hoshiyar rehna re nagar main chor aavega
Jaagrat rehna re nagar main chor aavega
 
Ho teer top talvar na barchhi
na bandook chalavega
Ho teer top talvar na barchhi
na bandook chalavega
Ho aavat jaat nazar nahin aave
Ho aavat jaat nazar nahin aave
Bheetar hi ghoom ghoomavega
Hoshiyar rehna re nagar main chor aavega
Jaagrat rehna re nagar main chor aavega
 
Ghar nahi tode
Qilla nahi phode
Na koi roop dikhavega
Ghar nahi tode
Qilla nahi phode
Na koi roop dikhavega
Ho iss nagri se usey kaam nahin
Ho iss nagri se usey kaam nahin
Tujhe uthaa le jaayega
 
Hoshiyar rehna re nagar main chor aavega
Jaagrat rehna re nagar main chor aavega
Paisa
Jiske peeche insaan badi buri tarah bhaag raha hai
Kabir saab ne bataya hai ant mein paise ka hone kya wala hai
 
Ho dhan daulat aur maal khajina
Yahin dharaa reh jayega
Dhan daulat aur maal khajina
Yahin dharaa reh jayega
Bhai bandhu aur kutamb kabila
Bhai bandhu aur kutamb kabila
Khada dekh reh jaayega
Hoshiyar rehna re nagar main chor aavega
Jaagrat rehna re nagar main chor aavega
 
Kahe Kabiriya mulk viraana
Koi nahi yahaan apna
Kahe Kabiriya mulk viraana
Koi nahi yahaan apna
Re muthhi baandh ke aaya re bande
Muthhi baandh ke aaya re bande
Haath pasaar ke jaayega
Hoshiyar rehna re nagar main chor aavega
Jaagrat rehna re nagar main chor aavega
Chor Aavega