Dekho ye righter hai bechara character hai
Kismat me iski likha na chain ka chakkar hai
Pyar ji wo woti hai akal ki wo khoti hai
Pint house ka rag jap ute
Sadak pe le aayi hai
Lekin phir bhi baba bole tu
 
Future to bright hai very very bright hai
Rahu ketu mangal shani sabhi bole bright hai
Future to bright hai very very bright hai
Aage kuwa piche khai future to bright hai
Dory ke twist me don ke hist me
Jan par ban aayi hai
Tune aag lagai hai
Bauty ki buty me banda behal hai
Yahi hai dastur hasino ne riyaste girai hai
Lekin phir bhi baba bole tu
 
Future to bright hai very very bright hai
Rahu ketu mangal shani sabhi bole bright hai
Future to bright hai very very bright hai
Aage kuwa piche khai future to bright hai
Future to bright hai very very bright hai
Rahu ketu mangal shani sabhi bole bright hai
Future to bright hai very very bright hai
Aage kuwa piche khai future to bright hai