Bas chal kapat prapanch hai
Har swaarth ka yeh manch hai
Bas chal kapat prapanch hai
Har swaarth ka yeh manch hai

 

Yahan rakth se mite hai kshobh
Lobh moh kaam krodh
Yahan rakth se mite hai kshobh
Lobh moh kaam krodh
Rakth se mite hai kshobh
Lobh moh kaam krodh..

 

Yahan dosh bhi nirdosh hai
Pyaar mein bhi rosh hai…
Bolne mein bhi ek josh hai
Irsha hi shabdkosh hai..

 

Harz hai muskaan mein
Vish ghula zubaan mein
Ashuddhiyaan hai gyaan mein
Matlab hai har bayaan mein…
Yahan rakth se mite hai kshobh
Lobh moh kaam krodh
Rakth se mite hai kshobh
Lobh moh kaam krodh

 

Yahan bhrukutiyaan tani hui
Har baat hai bani hui
Shadyantra se chhani hui
Jo jhuth mein shani hui
Yahan rakth se mite hai kshobh
Lobh moh kaam krodh
Yahan rakth se mite hai kshobh
Lobh moh kaam krodh
Yahan rakth se mite hai kshobh

 

Lobh moh kaam krodh
Yahan rakth se mite hai kshobh
Lobh moh kaam krodh
Yahan rakth se mite hai kshobh
Lobh moh kaam krodh
Yahan rakth se mite hai kshobh

 

Bas chhal kapat prapanch hai
Har swaarth ka yeh manch hai
Bas chhal kapat prapanch hai
Har swaarth ka yeh manch hai