Haathi ghoda paalki, jai kanhaiya laal ki
Haathi ghoda paalki, jai kanhaiya laal ki
Haathi ghoda paalki, jai kanhaiya laal ki
Haathi ghoda paalki, jai kanhaiya laal ki
Haathi ghoda paalki, jai kanhaiya laal ki
Haathi ghoda paalki, jai kanhaiya laal ki
Haathi ghoda paalki, jai kanhaiya laal ki
 
Jai jai jai jai ho, jai jai jai jai ho
Jai jai jai jai ho kanhaiya ki 
Jai jai jai jai ho, jai jai jai jai ho
Jai jai jai jai ho kanhaiya ki 
Jai jai jai jai ho, jai jai jai jai ho
Jai jai jai jai ho jai ho jai ho