Oye hoye jalegi kaise bina
Signal ka mobile phone
Oye hoye hoye chalega
Kaise rasili diya salai
Oye hoye jalegi
Kaisi budhiya adiyal tattu
Oye hoye hoye chalega
Kaise badi behuda bala hai
Re sar se talegi
Kaise pakode pato ke hai
Thuk me talegi kaise
Re chalegi kaise jalegi
Kaise bujhegi kaise makhna
 
Char dina ki camak
Chandani karle jo karna
Char dina ki camak
Chandani karle jo karna
Pher budhapa hoye hoye hoye
Pher budhapa bairi aave
Dukh pade bharna
Pher budhapa bairi aave
Dukh pade bharna
Char dina ki camak
Chandani karle jo karna
Char dina ki camak
Chandani karle jo karna
Pher budhapa bairi aave
Dukh pade bharna
Pher budhapa bairi aave
Dukh pade bharna
 
Tarah tarah ke rog
Chugarde de lenge gheri
Sara kunba nyu kahga
Kad rand kate teri
Do din pache tal tali
Bhi kar denge dheri
Bandh jud ke taine le
Jange na lave deri
Aag lagake tel gair ke
Aag lagake taine fuk de
Mane kuch ladna pher
Budhapa bairi aave
Dukh pade bharna
Char dina ki camak
Chandani karle jo karna
Pher budhapa bairi
Aave dukh pade bharna
Pher budhapa bairi aave
Dukh pade bharna.