Tu maula hai tu maula hai
Tu maula hai tu maula hai
Tu dilo mein hamare hoya hai
Tu maula hai tu maula hai
Tu maula hai tu maula hai
Tu maula hai tu maula hai
 
Jahaan mein dekho jaha bhi dekho
Jahaan mein dekho jaha bhi dekho
Jahaan mein dekho jaha bhi dekho
Jahaan mein dekho jaha bhi dekho
Sirf ali ali hi ali hai sirf ali ali hi ali hai
Jahaan mein dekho jaha bhi dekho
Jahaan mein dekho jaha bhi dekho
Ali se roshan sara jahaan hai
Ali se roshan sara jahaan hai
Ali se roshan sara jahaan hai
Ali se roshan sara jahaan hai
Ali se roshan sara jahaan hai
Tu maula hai tu maula hai
Tu maula hai tu maula hai
 
Nazron mein ali khayalo mein ali
Nazron mein ali khayalo mein ali
Bichhado ko mila de woh hai ali
Bichhado ko mila de woh hai ali
Bichhado ko mila de woh hai ali
Bichhado ko mila de woh hai ali
Jo mukjaab ho jaaye wo duaan bhi ali
Tu maula hai tu maula hai
Tu maula hai tu maula hai
 
Arji ki saachi dharkan ali hai
Har kaam ka anjaam ali hai
Hai dilo mein sabbhi ke mohobbat ali hai
Ali ka naam lene se toba kubul hoti hai
Tu maula hai tu maula hai
Tu maula hai tu maula hai
Na daro na daro na daro moat se
Na daro na daro na daro moat se
Moat ke baat jo naam aa jaye
Woh naam sirf ali hai
Tu maula hai tu maula hai
Ali maula ali ki shaan baya kar soubadri to hai
Tu maula hai tu maula hai
Tu maula hai tu maula hai
Tu maula hai tu maula hai