Oye oye oye
Pani pani pani sabhi mange hai pani
Are pani pani pani sabhi mange hai pani
Sukhe sukhe se hoth ho ashiko ke
Sukhe sukhe se hoth ho ashiko ke
Dekh ke meri jwani oye oye oye
 
Pani pani pani sabhi mange hai pani
Are pani pani pani sabhi mange hai pani haan
Mujhse kahe sab tu sabse juda hai
Angh rasile hai katil ada hai
Mujhse kahe sab tu sabse juda hai
Angh rasile hai katil ada hai
Bholi nahi hu mai hu sayani
 
Karna na koi nadani
Are pani pani pani sabhi mange hai pani
Pani pani pani sabhi mange hai pani
Pani pani pani pani
Sabnam nhi mujhko chingari samjho
Koi ho sabse mujhe bhari tum samjho
Sabnam nhi mujhko chingari samjho
Koi ho sabse mujhe bhari tum samjho
Khud mai shikari meri nishani
 
Jalwe hai mere tufani oye oye oye
Are pani pani pani sabhi mange hai pani
Are pani pani pani sabhi mange hai pani
Sukhe sukhe se hoth ho ashiko ke
Sukhe sukhe se hoth ho ashiko ke
Dekh ke meri jwani oye oye oye
Arepani pani pani sabhi mange hai pani
Pani pani pani sabhi mange hai pani haan