Love..Love..Love..
Love..Love..Love..
Love..Love..Love..
Love..Love..Love..
Love..Love..Love..
Love..Love..Love..
Love..Love..Love..
Love..Love..Love..
 
Dil Nahi Per Humein Pyar Karna Hai
Love..Love..Love..
Love..Love..Love..
Love..Love..Love..
Love..Love..Love..
Dil Nahi Per Humein Pyar Karna Hai
Jobhi Ho Chal Pade
Ab Kya Darna Hai
Chakh Le..Chakh Le..Chakh Le..
 
Love..Love..Love..
Love..Love..Love..
Chakh Le..Chakh Le..
Chakh Le..Chakh Le Ab To Chakh Le
Pyar Ko Ab To Le..
Kya Sahi Kya Galat
Kyoon Ye Tenssion Le
Love..Love..Love..
Love..Love..Love..
Love..Love..Love..
Love..Love..Love..
 
Doob Ke..Doob Ke..Doob Ke..
Love..Love..Love..
Love..Love..Love..
Tu Doob Ke Dekh Le..
Tairna Seekh Le
Udne Ka Waqt Hai..
Kya Sahi Kya Galat
Kyoon Ye Tenssion Le
 
Chakh Le..Chakh Le..
Chakh Le..Chakh Le Ab To Chakh Le
Pyar Ko Ab To Le..
Love..Love..Love..
Love..Love..Love..
Love..Love..Love..
Love..Love..Love..
Love..Love..Love..
Love..Love..Love..
Love..Love..Love..
Love..Love..Love..