Po rappa parap parap
Po rappa parap parap
Po rappa parap parap
Po..
Lagta hai ke kismat ki bell baji ha..
Khushiyon ki delivery apne ghar hui
This seedhi se jo zindagi, karvat legi abhi
This seedhi se jo zindagi, karvat legi abhi
Po rappa parap parap
Po rappa parap parap
Po rappa parap parap
Po..
 
Hum enjoy loan ko abb full full karenge
Kata tha jiss pet ko use pura bharenge
Hum enjoy loan ko abb full full karenge
Kata tha jiss pet ko use pura bharenge
Abb khaane ki, peene ki, jeene ki
Koi fikar nahi hai
Ab khaane ki, peene ki, jeene ki
Koi fikar nahi hai
Life ne woh turn hai maara
One eighty degree hai saara
Fir saala koi kyun na phanse
Ae..
 
Life ne woh turn hai maara
One eighty degree hai sara
Fir sala koi kyun na hanse
Maana ke nahi permanent
Yeh mutthi bhar khushi
Temporary phase pe aai hai
Par aai to sahi
Mana ke nahi permanent
Yeh mutthi bhar khushi
Temporary phase pe aai hai
Par aai to sahi
Yeh kya thoda hai, moda hai
 
Joda hai jisne rishton ko
Thoda hai, moda hai
Joda hai jisne rishton ko
Na koi business, na koi ghata
Teen saal tension ko tata
Plan yeh renue yun hota hi rahe
Na koi business, na koi ghata
Teen saal tension ko tata
Na koi business, na koi ghata
Teen saal tension ko tata
Plan yeh renue yun hota hi rahe.