Khel khel mein, khel khel ke
Khel khel yeh aa jayega
Khel khel mein, khel khel ke
Khel khel yeh aa jayega
Khel khel mein, khel khel ke
Khel khel yeh aa jayega
 
 
Haar jeet se, haar jeet ke
Jeet harna sikhayga
Haal chaal ka behal haal hai
Chaal chaal nahin ek sawal hai
Ek sawal ke sou jawab hain
Sou sawalo ka ek hisab hai
Khel khel mein, khel khel ke
 
Khel khel yeh aa jayega
Chaal ka na koyi chaal chalan hai
Doglapan ek hi niyam hai
Anek ek pe ek hi hai bhari
Ek anek mein kaisi yaari
Ek ek ka ek hota hai
 
Do ek se ek to milta hai
Do ek se ek to milta hai
Aql nahin ise jee se khelo
Jivan bhi jeena aa jayega
Khel khel mein, khel khel ke
Khel khel yeh aa jayega