O..laal meri pat rakhiyo bala jhoole laalan
Laal meri pat rakhiyo bhala jhoole laalan
Sindhdi da, sewar da
Sakhi shabaaz kalandar
Duma dam mast kalandar
Ali da pehla number
Dama dam mast kalandar
Sakhi shabaaz kalandar
O..laal meri pat rakhiyo bala jhoole laalan
Laal meri pat rakhiyo bhala jhoole laalan
 
Sindhdi da, sewar da
Sakhi shabaaz kalandar
Duma dam mast kalandar
Ali da pehla number
Dama dam mast kalandar
Sakhi shabaaz kalandar
O..laal meri..haaye laal meri
Ho chaar charag tere balan hamesa
Ho chaar charag tere balan hamesa
Chaar charag tere balan hamesa
Panjva mein palan aaiya bala jhoole laalan
Ho panjva mein palan
ho Panjva mein palan aaiya bala jhoole laalan
 
Sindhdi da, sewar da
Sakhi shabaaz kalandar
Duma dam mast kalandar
Ali da pehla number
Dama dam mast kalandar
Sakhi shabaaz kalandar
O..laal meri..haaye laal meri
Ho..jhanan jhanan teri naubat baaje
Ho..jhanan jhanan teri naubat baaje
Jhanan jhanan teri naubat baaje
Laal baje ghadiyaal jhoole laalan
Laal baje
Laal baje ghadiyaal jhoole laalan
Sindhdi da, sewar da
Sakhi shahbaz kalandar
 
Duma dam mast kalandar
Ali da pehla number
Duma dam mast kalandar
Sakhi shabaaz kalandar
O..laal meri..haaye laal meri
Duma dam mast kalandar
Ali da pehla number
Dama dam mast kalandar
Sakhi shabaaz kalanda
Ali dam dam dam….ali..
Duma dam mast kalandar
Ali da pehla number
 
Dama dam mast kalandar
Sakhi shabaaz kalanda
Duma dam mast kalandar
Ali dam dam dam….ali..
Ali da pehla number
Dama dam mast kalandar
Sakhi shabaaz kalanda
Oye ali dam dam dam….ali..
Duma dam mast kalandar
Ali da pehla number
Dama dam mast kalandar
Sakhi shabaaz kalanda
 
Dam dam dam..ali ali
Duma dam mast kalandar
Ali da pehla number
Dama dam mast kalandar
Sakhi shabaaz kalanda
Duma dam mast kalandar
Ali da pehla number
Dama dam mast kalandar
Sakhi shabaaz kalanda