Kitne aadmi thhe
Karle jo bhi hai karna
Aakhir sabko hai marna
Thoda darr ke reh beta
Warna gabbar aa jayega
Karle jo bhi hai karna
Aakhir sabko hai marna
Thoda darr ke reh beta
Warna gabbar aa jayega
 
Karle jo bhi hai karna
Aakhir sabko hai marna
Thoda darr ke reh beta
Warna gabbar aa jayega
Karle jo bhi hai karna
Aakhir sabko hai marna
Thoda darr ke reh beta
Warna gabbar aa jayega
 
Tera kya hoga kaliya… He he
Karle jo bhi hai karna
Aakhir sabko hai marna
Thoda darr ke reh beta
Warna gabbar aa jayega
Karle jo bhi hai karna
Aakhir sabko hai marna
Thoda darr ke reh beta
Warna gabbar aa jayega
 
Gabbar… Gabbar..
Warna gabbar aa jayega
Gabbar… Gabbar..
Gabbar khush hoga
Ye comic book ya game nahi
Na spider hai na superman
Raaton ko sadko pe rakshak nikle
Gabbar sab se upar man
Gabbar jaise babbar sher
Sher chale toh geedad bhaage
Sher shikaar ye karta uska
Ghalat kaam kar note jo chaape
 
Pachas pachaas kos door
Jab koi rishwat leta hai
To sab kehte hain mat le
Warna gabbar aa jayega
Bure kaam ka bura nateeja
Sudhar ja saale bole jeeja
Jo na sudhra seedha jahannum
Bina ticket tera lagega visa
Ghalati na kar bacha le apna sar
Raat ko chain se sona hai toh gabbar se darr
 
Karle jo bhi hai karna
Aakhir sabko hai marna
Thoda darr ke reh beta
Warna gabbar aa jayega
Karle jo bhi hai karna
Aakhir sabko hai marna
Thoda darr ke reh beta
Warna gabbar aa jayega
 
Shabashi dega
Gabbar gabbar…
Karle jo bhi hai karna
Aakhir sabko hai marna
Thoda darr ke reh beta
Warna gabbar aa jayega
Karle jo bhi hai karna
Aakhir sabko hai marna
Thoda darr ke reh beta
Warna gabbar aa jayega
Naam se villain
Kaam se hero… He he