Uljhi uljhi
Gathe suljhi
Kaisi hawa mein gud gudi hai
Raaz yeh hasi
Aji bin baaton ke
Baat samjhte
Yahi mizaj dosti ke
Aa lage zindagi ke gale
 
Hote din bade khare
Chikne pyaar ke ghade
Inke do par bhi hote hai
San san san
Kehta hai man
Udd ja udd ja
Udd ja udd ja
 
Uljhi uljhi
Gathe suljhi
Kaisi hawa mein gud gudi hai
Raaz yeh hasi
Aji bin baaton ke
Baat samjhte
Yahi mizaj dosti ke
Aa lage zindagi ke gale