Aankhon jaisa ankh nahi hai
Kajal ka dil karta hai
Aankhon jaisa ankh nahi hai
Kajal ka dil karta hai
Aye saiyan chashma lagaila
Abh na aayi hai jawani
Aye saiyan chashma lagaila
Abh na aayi hai jawani
 
Honton jaisa hont nahi hai
Laali ka dil karta hai
Honton jaisa hont nahi hai
Laali ka dil karta hai
Aye saiyan panwa chabaila
Abh na aayi hai jawani
Aye saiyan panwa chabaila
Abh na aayi hai jawani
 
Seenchu jaisa seench nahi hai
Saiyan ka dil karta hai
Seenchu jaisa seench nahi hai
Saiyan ka dil karta hai
Aye guyian devar bulaila
Fir na aayi hai jawani
 
Aye sayian julfi kataila
Aye guyian devar bulaila
Aye saiyan panwa chabaila
Aye sayian julfi kataila
Abh na aayi hai jawani