Kuch bhi karwa lo kaam
Mauji hai mera naam
Mamta hai mere saath mein
Mamta hai meri jaan
 
Ho
Kuch bhi karwa lo kaam
Mauji hai mera naam
Mamta hai mere saath mein
Mamta hai meri jaan
Zindagi mein problem kitni bhi ho
Life phir bhi ta ta thaiya hai
 
Sab badhiya hai sab badhiya hai
Sab badhiya hai sab badhiya hai
Sab badhiya hai sab badhiya hai
Sab badhiya hai sab badhiya hai
 
Hindustani mood mein hai
Udaa de sabki nindiya
Hindustani mood mein hai
Udaa de sabki nindiya
Attitude apna total made in India
Attitude apna total made in India
 
Aa
Zindagi mein problem kitni bhi ho
Life phir bhi ta ta thaiya hai
taak dhina dhin dhin dha dha
 
Sab badhiya hai sab badhiya hai
Sab badhiya hai sab badhiya hai
Sab badhiya hai sab badhiya hai
Sab badhiya hai sab badhiya hai
 
Sab badhiya hai sab badhiya hai
Sab badhiya hai sab badhiya hai
Sab badhiya hai sab badhiya hai
Sab badhiya hai sab badhiya hai