Josh mein pure hosh mein
Chalte hai desh k liye
Josh mein pure hosh mein
Chalte hai desh k liye
Josh mein pure hosh mein
 
Chalte hai desh k liye
Puri shaan se chhathi tann k
Kamm kare ge desh k liye
Josh mein pure hosh mein
Chalte hai desh k liye
Josh mein pure hosh mein
Chalte hai desh k liye
 
Chaihe kuch bhi kare jatan hum
Desh ka naam chamkaye ge
Chaihe kuch bhi kare jatan hum
Desh ka naam chamkaye ge
Veer bane ge aare teer bane ge
Veer bane ge aare teer bane ge
 
Target hum machaye ge
Josh mein pure hosh mein
Chalte hai desh k liye
Josh mein pure hosh mein
Chalte hai desh k liye
 
Lade ge hum jite ge hum
Desh k liye gold laye ge
Lade ge hum jite ge hum
Desh k liye gold laye ge
Aan ban ko desh shaan ko
Aan ban ko desh shaan ko
 
Chaar chand hum lagaye ge
Josh mein pure hosh mein
Chalte hai desh k liye
Josh mein pure hosh mein
Chalte hai desh k liye
Puri shaan se chhathi tann k
 
Kamm kare ge desh k liye
Josh mein pure hosh mein
Chalte hai desh k liye
Josh mein pure hosh mein
Chalte hai desh k liye